Bezpieczeństwo

1. Na terenie obiektu może obecnie przebywać jednocześnie maksymalnie 20 osób.

2. Zwiedzający, w przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), nie zostanie wpuszczony na teren obiektu.

3. W Centrum nie mogą przebywać osoby po kontakcie z chorymi, zakażonymi, izolowanymi lub poddanymi kwarantannie.

4. Każdy zwiedzający musi cały czas mieć osłonięte usta i nos maseczką lub przyłbicą. Pamiętajcie o zabraniu ze sobą maseczek lub przyłbic. Zapominalscy maseczki mogą kupić w naszym sklepiku.

5. Zwiększyliśmy częstotliwość codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem czyszczenia często dotykanych powierzchni. Sprzątamy je i dezynfekujemy po każdym zwiedzaniu.

6. Pamiętajcie o zachowaniu dystansu podczas poruszania się po naszym obiekcie i na drogach do niego prowadzących. Pamiętaj, żeby unikać gromadzenia się w przestrzeniach ogólnodostępnych.

7. Pamiętajcie o zachowaniu 2 metrów odstępu od innych zwiedzających oraz personelu. Wyznaczyliśmy sugerowane odległości w miejscach oczekiwania na zakup biletu i wstęp na teren wystaw. Nasz personel jest zobowiązany do kontrolowania tych odległości.

8. Przy wszystkich wejściach do budynku, a także na terenie obiektu umieściliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji dłoni oraz otwierane pedałem pojemniki na zużyte rękawiczki i jednorazowe maseczki. Zwróćcie na to szczególną uwagę w obszarze kas, przy wejściu na teren wystaw, w obrębie Strefy Jedzeniowej i przy wyjściach z toalet.

9. Personel terenu wystaw jest wyposażony w aktualnie wymagane środki ochrony osobistej.

10. Wybrane stanowiska, które wymagały nadmiernej interakcji fizycznej, są nieczynne.

11. Zmodyfikowaliśmy zasady ZWIEDZANIA Z EDUKATOREM dla osób indywidualnych i grup.

12. Przygotowaliśmy specjalne stanowiska wyposażone w płyn dezynfekujący.

Prosimy o współpracę i wyrozumiałość.

 

Do odwołania obowiązuje:

NAKAZ STAŁEGO ZAKRYWANIA NOSA I UST

NAKAZ DEZYNFEKCJI DŁONI W MIEJSCACH WSKAZANYCH

NAKAZ ZAKRYWANIA NOSA I UST PODCZAS KICHANIA I KASZLU ZGIĘTYM ŁOKCIEM LUB CHUSTECZKĄ

NAKAZ UTRZYMYWANIA ODLEGŁOŚCI OD INNYCH ZWIEDZAJĄCYCH

NAKAZ STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ PERSONELU

ZAKAZ PRZEBYWANIA W OBIEKCIE OSÓB PO KONTAKCIE Z OSOBĄ CHORĄ, ZAKAŻONĄ, IZOLOWANĄ LUB PODDANĄ KWARANTANNIE

OSOBY, U KTÓRYCH ZOSTANĄ STWIERDZONE WYRAŹNE OZNAKI CHOROBY (uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), NIE ZOSTANĄ WPUSZCZONE NA TEREN OBIEKTU